Poľsko 2019


Svoj posledný prázdninový týždeň som strávila v Poľsku. Navštívili sme veľa pútnických miest ale taktiež som mala možnosť poznať a pozrieť sa do novej krajiny.