Pohľad späť - rok dvetisíc dvadsať


Je fakt, že tento rok považuje skoro každý za ten "zlý" a najhorší. Áno, udialo sa mnoho zlých vecí ale v každom roku prežívame svoje trápenia, no a v tomto sa ich udialo o čosi viac ako inokedy. Či už tých, ktoré sme mohli ale aj nemohli ovplyvniť. Povedzme si pravdu, občas za tými zlými vecami stáli hlavne ľudia.